Trafiknämnden | Sverigedemokraterna i Blekinge

Trafiknämnden

Ledamoter:

Peter Holmström

Rolf Berg

Ersättare:

Margaretha Jonasson

Lars Olsson