Sverigedemokraterna med Nicolas Westrup och Bengt Johansson tar strid mot islamiseringen | Sverigedemokraterna i Blekinge

Sverigedemokraterna med Nicolas Westrup och Bengt Johansson tar strid mot islamiseringen

Blekinge är Sveriges trädgård, och i hjärtat av Blekinge har vi Ronneby Brunnspark som är helt unik i sitt slag. Det första man kommer till när man besöker denna fantastiska park är Brunnshallarna, där har det nu beviljats fredagsbön med högtalare för sunnimuslimska följare. Som att tillståndet inte vore illa nog, så valde man att tillåta detta utövande när besöksnäringen är som störst och folk besöker parken som mest. 

Detta har Sverigedemokraterna motsatt sig med Nicolas Westrup och Bengt Johansson i spetsen och anledningarna är flera. 

– Jag anser att Brunnsparken ska vara en religionsfri plats där vem som helst ska kunna vistas och nu blir det istället sammankomster som utesluter personer som inte tillhör den enligt dem själva ”rätta” grenen av islam, säger Nicolas Westrup.

– Dessutom är detta en återkommande verksamhet som använder högtalarsystem och inte bara en engångsföreteelse, tillägger Bengt Johansson.

 

Båda är mycket besvikna på godkännandet av att Brunnsparken nu ska bli en stadigvarande plats för sunnimuslimska sammankomster, vilket de ser som ett steg i att Ronneby är på väg att förändras till det negativa. Brunnsparken är inte avsedd för vare sig islamska fredagsböner eller andra högtalarsända religiösa gudstjänster, utan man ska kunna besöka denna plats även en fredagseftermiddag utan att tvingas ta del av religiöst utövande. De har även skrivit insändare i ämnet där de andra partierna lyser med sin frånvaro till deras ställningstagande, bortsett från en moderat som också ställer sig skeptisk till att Brunnshallarna ska stänga ute folk baserat på sin tro.

 

De båda menar på att vi har religionsfrihet i Sverige och i Religionsfrihetslagen (1951:680) 1 § kan man läsa följande: Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.

De anser även att utövandet av högtalarsänd bön stör samhällets lugn, framförallt på den valda platsen som ska vara öppen för allmänheten och är en av Blekinges största turistmagneter. Att detta har godkänts kan också ses som ett missbruk av Ronneby kommuns varumärke, då det inte har förankrats politiskt.

              

 Bengt Johansson                 Nicolas Westrup