Sverigedemokraterna i Olofström överklagar till förvaltningsrätten | Sverigedemokraterna i Blekinge

Sverigedemokraterna i Olofström överklagar till förvaltningsrätten

Under krisledningsnämndens sammanträde på tisdagen den 18 augusti nekades Sverigedemokraternas nye gruppledare i Olofström Dan Rasmusson närvarorätt i krisledningsnämnden av ordföranden Morgan Bengtsson (S), detta trots att han sitter i nämnden som ersättare och har då enligt kommunallagen rätt till att närvara även då han inte tjänstgör. 

I krisledningsnämndens protokoll står det att “Dan Rasmusson (SD) har frågat ordföranden om att få delta på dagens krisledningsnämnds möte utan arvodesersättning eller yttranderätt. Ordföranden har nekat till deltagandet.”

På frågan till varför Dan skulle vilja delta på sammanträdet utan vare sig arvodesersättning eller yttranderätt blir svaret:

– Anledningen till att jag ville delta var främst för att lyssna in på diskussionerna under mötets gång och få möjlighet till direktinformation av Olofströms nuvarande läge. Själva arvodet och yttranderätten hade då alltså inte någon betydelse för mig vilket var värför jag bad om att inte ha dessa. 

 

I protokollet anges det även att Dan nekas p.g.a. rådande omständigheter med pandemin, något som justerare Max Nielsen (SD) har lämnat en avvikande mening om då det inte ska ha nämnts på själva mötet. Max styrker även i protokollet att det var enbart ordföranden som tog beslutet och själva nämnden hade ingen talan om ärendet.
Till detta kommenterar Dan Rasmusson:

– Att beslutet skulle ha skett på dessa grunder är väldigt märkligt, otaliga gånger under året har vi trots allt fått möjligheten att delta digitalt på Olofströms olika nämndssammanträden under året om man känner sig osäker med anledning av Corona-pandemin, och hade jag möjliggjorts deltagande på detta vis hade jag sett det som en lämplig kompromiss. Dessutom ska KSau även haft sammanträde i samma lokal tidigare under dagen med just Morgan Bengtsson som ordförande med då betydligt fler deltagare, så detta argument faller platt. Krisledningsnämnden är ju dessutom en nämnd som inte är aktiv vid ordinarie omständigheter, utan det är just när det är en kris som den sätts i bruk. Att då säga att man inte får delta under rådande omständigheter då vi befinner oss i en kris är helt befängt.

 

Nu väljer alltså SD Olofström att göra en laglighetsprövning och överklaga ärendet till förvaltningsrätten i Växjö med hänvisning till kommunallagen.

– Kommunallagen och dess författningskommentarer förklarar det väldigt tydligt. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att närvara vid sammanträden och ska informeras om tid och plats för dessa,

Vidare måste man tänka på demokratiaspekten i det hela, hur ska Sverigedemokraterna i Olofström kunna representera sina väljare demokratiskt om man inte får närvara på sammanträdena? Vad förhindrar det socialdemokratiska styret med Morgan i spetsen från att utföra detta beslut igen i denna eller andra nämnder?

Dan menar på att det är bäst att ta detta ärende till förvaltningsrätten så de kan besluta om att en ordförande inte ska ha rätt till att kringgå lagen på detta.

Det är inte heller första gången som vi Sverigedemokrater stängs ute i Blekinge. Inför förra valet stoppade vi i Karlshamn från att delta i skoldebatt vilket resulterade i en anmälan till skolinspektionen, vilka gav oss rätt. Och i skrivande stund har vi även andra ärenden som ligger för att bli avgjorda där de styrande har försökt stänga oss ute. Det Dan och Sverigedemokraterna i Olofström nu gör är att påvisa att man inte bara kan stänga oss ute, utan att det blir konsekvenser, vilket minskar risken för att det sker igen.

Publicerad 24 aug, 2020