Sverigedemokraterna i Olofström byter gruppledare | Sverigedemokraterna i Blekinge

Sverigedemokraterna i Olofström byter gruppledare

Under gruppmötet på söndagen den 9 Augusti meddelade Max Nielsen att han och Dan Rasmusson byter plats. Dan Rasmusson har tidigare varit vice gruppledare och växt in i rollen att leda gruppen med stort stöd av Max. Max själv säger att detta är något han tänkt på längre tid, men det var först nu som det känns helt rätt att lämna över gruppledarrollen. Det som påverkade var hur bra Dan har växt in i rollen och att Max kände sig helt trygg med att lämna över ledarpinnen till  honom.

Dan meddelar att han kommer fortsätta på samma linje som Max med att vara ödmjuk och tydlig. De båda har kompletterat varandra bra de senaste åren då deras starka sidor ligger i olika områden. Dan har stor kunskap i ekonomi och företagande medan Max är duktig i innovation samt sociala frågor. Max kommer fortsätta som vice gruppledare så de kommer fortsätta att jobba nära varandra.

Max har varit gruppledare i kommunen i sex år och kommer fortsätta att vara politiskt aktiv samt kämpa för ett nytt styre i Olofström.