Svar på ledare i Sydöstran | Sverigedemokraterna i Blekinge

Svar på ledare i Sydöstran

Svar på ledaren av Stig-Björn Ljunggren, gällande assisterande poliser:

Problemställningen i dagens samhälle när det kommer till att lösa den grova brottsligheten är att den är brådskande att lösa, andelen poliser i yttre tjänst har trots allt minskat sen 2015 samtidigt som brottsligheten ökar. Vi måste se till att vända denna utveckling omgående, och då räcker det inte med att bara höja lönen utan det krävs att vi överväger andra åtgärder som vi kan sätta igång i närtid. Genom att utbilda en slags assisterande poliser skyndsamt kan de täcka en del av de yttre behoven samtidigt som den ordinarie polisen ges bättre förutsättningar att greppa den grova brottsligheten.

De assisterande poliserna kommer inte återspegla ordningsvakternas roll, även om dessa poliser kan användas för att bevara tryggheten på torg och gator. De kommer även ha andra uppgifter såsom att hjälpa till vid olika transporter och kvarhålla misstänkta så att den ordinarie polisen kan fokusera på andra åtaganden i samband med brott och då krävs det att även de assisterande poliserna har tillgång till lämplig utrustning.

Dessutom är riskerna med att utbilda dessa assisterande poliser väldigt låga, speciellt om man inför fler kroppskameror till polisen som Sverigedemokraterna länge har förespråkat och ser till att de får ändamålsenlig beväpning. Detta ger dels en trygghet för polisen i sin arbetsmiljö så att de känner att de kan agera snabbt och inte vara oroliga för konsekvenserna i att agera verkningsfullt vid brottsmisstanke, samtidigt som det ger en trygghet hos medborgarna. Ingenting kommer heller att förhindra de assisterande poliserna från att sedan fortsätta sin utbildning, och då får vi en färdigutbildad polis med arbetslivserfarenhet utav yttre tjänst. En dubbel vinst med andra ord.

Det finns trots allt en anledning till att svenska folket i flera Novus-undersökningar i rad nu har röstat Sverigedemokraterna högst när det gäller just lag och ordning, det är för att Sverigedemokraterna i åratal har förespråkat de ökade resurser samt åtgärder som behövs för att komma till bukt med att mota bort kriminaliteten. Det krävs väldigt omfattande lösningar som vi har lagt fram förslag på under många år när representanter från de andra partierna och proffstyckare i media sa att ”Sverige har aldrig varit tryggare” och att ”Vi är på väg att knäcka organiserade brottsligheten”. Tyvärr finns det ingen enkel snabblösning då det har blivit ett enormt och omfattande problem. Vi tror att assisterande poliser tillsammans med alla våra andra förslag gällande att stärka polisen och rättsväsendet är rätt väg att gå. För ju längre tiden går utan att man tar itu med problemet på allvar, desto värre blir det.

 

Camilla Karlman
Distriktsordförande
Sverigedemokraterna Blekinge

 

2020-09-18