Regionstyrelsen | Sverigedemokraterna i Blekinge

Regionstyrelsen

Ledamoter:

Björn T Nurhadi

Camilla Karlman

Göran Eklund

Ersättare:

Nicolas Westrup

Margaretha Jonasson