Regionala utvecklingsnämnden | Sverigedemokraterna i Blekinge

Regionala utvecklingsnämnden

Ledamoter:

Robert Lindén

Göran Eklund

Bengt Johansson

Ersättare:

Christopher Larsson

Max Nielsen

Margaretha Jonasson