Per Klarberg, trafik- och infrastrukturpolitisk talesperson till Karlskrona på söndag