Sverigedemokraterna i Blekinge | Sverigedemokraterna i Blekinge län | Sida 6

Sverigedemokraterna Blekinge län

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Blekinge län

Varmt välkomna till vår förening,

vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ordförande: Björn Tenland Nurhadi

Tel: 076 109 99 00

E-post: blekinge@sd.se

Postadress:
SD Blekinge
c/o SD landstinget Blekinge
Wämö center
371 81 Karlskrona

 • Debattartikel angående förslaget att slå samman Blekinge med Skåne i en storregion 2016-03-10

  Av christopher.larsson den 11 mars, 2016
  0

  De påstådda fördelarna med nya länsindelningen är osanningar

  Under onsdagen presenterade regeringens utredare sina förslag på ny länsindelning för Sverige. Nuvarande indelning (som har rötter från 1600-talet och som innebär en demokratisk närhet för medborgarna) vill man demontera och rita om. Framför oss skymtas nu ett regionernas Europa där den lilla människans röst blir svårare och svårare att ta hänsyn till. Redan idag kan vi urskilja hur den enskildes möjligheter till att önska och påverka förkastas till förmån för mer makt och inflytande för de redan stora.

  Förslaget från länsindelningskommittén är, som väntat, att Skåne och Blekinge ska slås ihop. Detta trots att Skåne tydligt markerat att man inte är intresserade av detta. Där vet man nämligen att vår infrastruktur är eftersatt, att vi har två sjukhus med stora behov och att många av våra invånare bor på glesbygden. Den föreslagna sammanslagningen kan därför liknas vid ett skenäktenskap där ingen – och framför allt den ena parten – egentligen inte vill ingå i. Detta är en mycket dålig förutsättning för en framtida lyckad utveckling.

  Regeringens utredare pekar på flera faktorer som man hävdar gör den nya regionen ”Skåninge” till en bättre och effektivare del av Sverige än vad Blekinge och Skåne är var för sig. Argumentationen tryter dock kraftigt på flera punkter:

  • Sammanslagningen ska underlätta för listningen av medborgarna
   (Vi har redan fritt vårdval och de som bor nära en länsgräns kan själva lista sig där de önskar.)
  • Sjukvården ska samordnas så att vi ska kunna ha ett universitetssjukhus i varje region
   (Samordning av sjukvård måste kunna ske utan att länsgränserna ritas om. Fler universitetssjukhus är naturligtvis positivt men inte om de startas på bekostnad av att den lokala sjukvården skrotas.)
  • Forskningen ska bli bättre med samordning
   (Detta är osanning eftersom att all forskning redan idag utförs på universitetssjukhusen. De läkare som idag forskar inom exempelvis kardiologi gör detta i Lund.
  • Stordrift ska innebära samordningsvinster
   (Det finns inga belägg för att detta stämmer – tvärtom. Polismyndigheten är ett bra exempel på hur man satsat på stordrift men ändå minskat närvaron och ökat svarstiderna i de flesta kommunerna.)
  • Större region ska innebära samordningsvinster med folkhälsoarbetet
   (Samarbete kan ske alldeles utmärkt utan sammanslagningar med andra län. Redan idag har vi välfungerande samarbeten med exempelvis Kronoberg och Kalmar.)
  • Större region ska innebära samordningsvinster med kollektivtrafiken
   (Blekingetrafiken samarbetar redan idag med Skånetrafiken med gemensamma taxor och fungerande kort.)
  • Större region ska ge större skatteunderlag
   (Vi har redan idag i Blekinge en brist på resurser. Ska vi dessutom vara med och betala för Skånes egna utmaningar kommer det inte finnas möjligheter att utveckla Blekinge.)
  • En storregion blir en maktfaktor gentemot staten
   (Maktfaktorn kommer säkerligen bli större men detta är på bekostnad av att makten flyttas längre ifrån den enskilda skattebetalaren. Skåne är stort och Blekinge är litet. När fler intressen ska tas i beaktande riskerar våra egna därför att prioriteras bort. Ur det perspektivet vinner Skåne mer på en sammanslagning än Blekinge.)
  • Akutsjukvården gynnas av sammanslagning
   (Moderaterna och Socialdemokraterna har redan beslutat om att skrota akuten i Karlshamn. Med en framtida storregion får vi på sikt vara glada om vi får behålla de essentiella delarna av vården såsom exempelvis BB i Karlskrona.)

  Stundtals på sant sossemanér har det låtit som att nya länsindelningen nu är klubbad och klar, men tack och lov är detta endast ett förslag. Sverigedemokraterna i Blekinge kommer aldrig att stödja detta eftersom att det flyttar makten längre från medborgarna. Vi hoppas därför att beslutet aldrig vinner riksdagens majoritet. För att ta reda på vad Blekingeborna tycker inför ett eventuellt kommande beslut behövs dock en lokal folkomröstning. Därför kräver vi nu i en motion att landstinget Blekinge frågar Blekingeborna vad de tycker genom att initiera en sådan. Om inte staten frågar våra invånare om vad de tycker ska vi göra det. Det är vår plikt.

   

  Björn T Nurhadi (SD)
  Gruppledare landstinget

 • Pressmeddelande med anledning av sydöstrans beslut att aldrig publicera SDs annonser.

  Av christopher.larsson den 2 mars, 2016
  0

  PRESSMEDDELANDE 2016-03-02

  Sydöstrans missgynnande – ett demokratiskt problem

  SD Blekinge och SD Karlskrona valde i slutet på februari att tillsammans finansiera annonser i de båda lokaltidningarna BLT och Sydöstran. En annons som fokuserade på invandringens kostnader togs fram men båda tidningarnas chefsredaktörer valde då att förvägra oss publicering.

  SD valde då att ta fram en ny annons med fokus på att få sympatisörer att bli medlemmar. Trots att det fanns muntliga avtal om publicering med säljaren som företräder båda tidningarna och trots att annonsen inte ens innehåller något politiskt budskap valde Sydöstran att bryta avtalet. Samma dag som annonsen skulle ha publicerats (2/3) skrev Gunnar Svensson, chefsredaktör hos Sydöstran, en krönika där han förklarade att hans tidning konsekvent kommer förvägra Sverigedemokraterna publicering av annonser.

  – Omkring 20 procent av väljarna röstade på vårt parti år 2014 och nu signalerar en av de större tidningarna att deras röster inte gills. Givetvis är det frustrerande att media använder sin enorma makt till att särskilt missgynna vissa partier. När spelreglerna för de som vill attrahera väljare är olika ställs vi inför ett stort demokratiskt problem – och då är vi ute på en farlig väg, säger Christopher Larsson (SD) och fortsätter:

  – Vi får säkert fler medlemmar nu än vad vi hade fått om Sydöstran hade publicerat annonsen, men det spelar ingen roll för det är bara en kortsiktig vinst. Långsiktigt är sådana här maktmissbruksmetoder skadliga för oss.

  Även partiets distrikt SD Blekinge reagerar på det som hänt:

  – Jag tror inte att något parti hade velat bli behandlade såhär och hade det hänt så hade vi sett det som vår demokratiska plikt att säga ifrån. Därför vädjar vi nu till de övriga politiska partierna att markera för demokratins skull, säger Margareta Forslund, ordförande för SD i Blekinge

  För mer information:
  Louise Erixon
  louise.erixon@sd.se

 • Svar på insändare av Manhammar, Jeppson och Svensson. Sydöstran 2016-02-05

  Av christopher.larsson den 9 februari, 2016
  0

  Hur kan ni se slutet på ungdomsarbetslösheten?

  Genom att göra en sökning på Arbetsförmedlingens hemsida noterar vi att det nu finns 498 lediga jobb i Blekinge – och att de flesta riktas till högutbildade. Samtidigt vittnar Migrationsverkets senaste prognos för i år om att kanske 140 000 nya asylsökande beräknas komma till Sverige. Hos SCB framgår att ca 40 % av de utlandsfödda kvinnorna och ca 35 % av männen saknar sysselsättning efter 17 år(!) i landet. Varje dag kommer fler personer som ska ha bostäder, utbildning, sjukvård, tandvård, arbetsmarknadsåtgärder och försörjning. Detta i en välfärdsstat vars system på många håll redan kollapsat.

  Skribenterna är inte lite självbelåtna när de anser sig ha hittat lösningen på ungdomsarbetslösheten vars siffror (beroende på hur man räknar) pekar på runt 29 %. Genom att satsa 67 miljoner kronor på de gymnasiala yrkesutbildningarna anser de sig kunna rädda situationen. Dessa ”quick-fix-lösningar” på strukturella problem är symptomatiska med Socialdemokraternas luftslottspolitik och att dess företrädare ens överväger att skryta om dem framstår bara som pinsamt.

  För att sätta de 67 miljoner kronorna som S satsar för att minska ungdomsarbetslösheten i relation till annat kan nämnas några av dess satsningar för att få gruppen nyanlända i arbete. Under en 4-årsperiod satsar de mer än 1,6 miljarder kronor på snabbspår till arbetsmarknaden för nyanlända invandrarare. De satsar 472 miljoner kronor för att Arbetsförmedlingen snabbare ska etablera nyanlända på arbetsmarknaden. De satsar 21 miljoner kronor på fler tolkar för invandrare. De satsar ytterligare 100 miljoner kronor på SFI. De har mage att öronmärka platser på yrkesutbildningen till utlandsfödda – platser som aldrig någonsin blir tillgängliga för svenskfödda. Och som att inte detta vore nog prioriterar de instegsjobb vilket innebär att en arbetsgivare kan få 80 % av lönekostnaderna i bidrag om man anställer en nyanländ. Denna orättvisa polariseringspolitik exkluderar svenskar och skapar motsättningar i samhället.

  Till skribenterna vill vi bara säga såhär: Det finns ingen snabblösning för att få bukt med ungdomsarbetslösheten, utan strukturella åtgärder krävs för att förbättra sysselsättningen. Viktigast av allt är ett invandringsstopp för att ge samhället andrum att ta itu med den massarbetslöshet som finns. Sänkt åldersgräns på starta eget-bidraget med längre utbetalningstid, fler lärlingsjobb, fler undantag från turordningsreglerna och sänkt arbetsgivaravgift för små företag är andra åtgärder som skulle stimulera jobbskapandet.

  Manhammar, Jeppsson och Svensson hävdar sig se slutet på ungdomsarbetslösheten. Att de befinner sig i en fantasibubbla råder det ingen tvekan om. Vi välkomnar dock herrarna och damen tillbaka till verkligheten – där vanligt folk befinner sig – närhelst de känner sig redo.

  Christopher Larsson
  SD Karlskrona

  Louise Erixon
  SD Sölvesborg

  Göran Eklund
  SD Karlskrona

   

 • Svar på debattartikel från S i BLT 20160206 angående Sverigeförhandlingen

  Av christopher.larsson den 9 februari, 2016
  0

  Superjärnväg även om 20år?

   

  I BLT 6 feb 2016 fick vi läsa något som sedan länge är känt I forskarvärlden, vi som håller oss uppdaterade har läst om hyperloop och de nya teknikerna som är på gång inom transportsektorn det tillskillnad från den sk superjärnvägen är framtiden. Att bygga en hyperloop kostar ca en tiondel i jämförelse med höghastighetsjärnväg och är dessutom mycket billigare i drift. Det är lite som när Kodak med sina analoga kameror tänkte att digitalkameror inte kommer att kunna konkurrera med dem. Kodak försvann från fotomarknaden som ni vet. Jag förstår verkligen inte varför Patrik Hansson strider så hårt för denna järnvägssträckning (över Växjö) eller för Sverigeförhandlingen överhuvudtaget. För affärsresenärer så vill man komma snabbt fram för att vara så lite borta som möjligt från barn och familj och kunna hålla så kvalitativa möten som möjligt i huvudstaden. Sverigeförhandlingens idéer kring transporter är inte bara föråldrade innan de tagits i bruk, de är även mycket dyra att underhålla. Varför använder inte Trafikverket modernare byggmetoder som dessutom kan byggas snabbare och är säkrare samt sparar värdefull mark genom att bygga på lågbroar? När man väljer att bygga järnväg på ett gammalt byggsätt kommer den att dela Sverige som en Berlinmur, genom åkrar och små orter. Den kommer inte att stanna på speciellt många orter på vägen mellan de stora prioriterade regionstäderna.  Affärsresenärerna från Karlskrona kommer att vara i Stockholm på fyra timmar från det att man lämnar Karlskrona. Idag tar det med flyg cirka 2h till stockholmscentral inkl tågresan med Arlanda express.

  Finansieringen då? Den är ett kapitel för sig 190-330 miljarder är det kostnadsberäknat till, hur kan en kalkyl vara så oprecis? Det är en gåta? Det är direkt oseriöst.

  Danskarna står som intresserade av superjärnvägen enligt Sverigeförhandlingen, men de är inte intresserade alls, inte ens lite. Danskarna riskerar att tappa mycket flygtrafik från Kastrup då de mycket troligt blir ett genomfartsland med svenskar som reser genom det danska landskapet på, sin väg mot Tyskland och de stora flygplatserna där. Godståget? Hur har det räknats in? Det kan jag svara på, inte alls. Godståget som ska vara prioriterat har inte räknats in alls utan får fortsätta kämpa sig fram på befintliga undermåliga spår.

  I Blekinge och i alla län ovanför Stockholm så är det prioriterat att få tåget att funka alls, att få tågen att hålla tiden och att få dubbelspår. Dubbelspår i Blekinge är beräknat till 2035 men allt underhåll riskerar att avstanna eftersom pengarna troligtvis kommer slukas upp av Sverigeförhandlingen även om de lånefinansierar bygget med ca 90 %, så trasiga spårset och ej fungerande tåg kommer med all sannolikhet att fortsätta.

  Det vi borde göra är att rusta upp den järnväg vi har samt bygga dubbelspår så att tågen kan gå i tid, bygga om banan så den blir rakare så att tågen kan hålla en jämn hastighet. Utreda alternativen till höghastighetsjärnväg med tillexempel hyperloop, som kostar cirka en tiondel, går snabbare bygga, kan byggas till mindre städer då produktionskostnaden är lägre, samt där driftskostnaden är försumbar i jämförelse med höghastighetstågen

   

   

  Christopher Larsson                                   Björn T Nurhadi
  SD Karlskrona                                              SD Karlskrona

 • Blekinge står enade!

  Av christopher.larsson den 25 november, 2015
  0

  Ni ska vara klara över att Jimmie,Mattias och Richard har otvivelaktigt helt orubbat förtroende hos mig och resten av Blekinge! Vi är mycket stolta och imponerade över deras imponerande reformarbete i partiet. Varje dag då jag vaknar är jag stolt över att vara en liten liten kugge i det stora Sverigedemokratiska maskineriet. Vi står enade axel mot axel mot sjuklöverhaveriet som styr landet.

  Tillsammans mina blågula bröder och systrar kommer vi kunna vända ”skutan” Sverige på rätt köl igen.

  Christopher Larsson
  Ordförande
  SD Karlskrona

  IMG_3107