Sverigedemokraterna i Blekinge | Sverigedemokraterna i Blekinge län | Sida 6

Sverigedemokraterna Blekinge län

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Blekinge län

Varmt välkomna till vår förening,

vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ordförande: Björn Tenland Nurhadi

Tel: 076 109 99 00

E-post: blekinge@sd.se

Postadress:
SD Blekinge
c/o SD landstinget Blekinge
Wämö center
371 81 Karlskrona

 • Landstingsfullmäktige 2015-09-21

  Av christopher.larsson den 21 september, 2015
  0

  Louise uppe i talarstolen björn bild

  Louise och Björn kämpade hårt för alla medborgares rätt till snabb kontakt med vården, oavsett var du bor i länet.
  Debatten som följde delade de forna alliansvännerna moderaterna och folkpartiet i två läger, där Nils-ingmar Thorell(fp) tyckte att  callback-systemet redan idag funkar bra och att det inte behövde ses över. Björn och Louise kämpade tappert.

 • Årsmöte för svensk kollektivtrafik

  Av christopher.larsson den 16 september, 2015
  0

  Under veckan har SD Blekinge skickat Tommy Strannemalm som representant för region Blekinges trafiknämnd till årsmötet för organisationen Svensk kollektivtrafik. Han är en av tre representanter från Sverigedemokraterna.
  Under veckan ska de få se bra exempel från hela landet och även gå på seminarier om att upphandla smart, hur vi jobbar smart för innovativa lösningar fordon, bränsle och miljö bland annat.

  Svensk-kollektivtrafik1

 • Svar på insändare BLT 2015-09-10 Inge Johansson

  Av christopher.larsson den 11 september, 2015
  0

  Svar på insändare BLT 2015-09-10

  När Inge Johanssons ser att fler väljare identifierar sig med SD:s verklighetsbeskrivning än med hans egen, bygger han desperat upp en falsk nidbild av vårt parti, för att sedan argumentera emot sina egna påhitt än emot vår riktiga politik. Givetvis är detta både fult och ohederligt men mer kan inte Johansson göra eftersom hans egna argument om mer integrationspolitik och mer massinvandring (där kommuner trots bostadsbrist och ansträngda ekonomier ska tvingas ta emot asylsökande) varken är sanningsenliga eller seriösa.

  Ledaren för vårt parti liknas av Inge Johansson vid en väckelsepredikant som ondskefullt manipulerar de stackars väljarna. Att så oförskämt förringa svenska folkets förmåga att tänka självständigt är ovärdigt och säger mer om hans egen människosyn än om något annat. Berusad av sin egen förträfflighet ser inte Inge Johansson att det är i det egna lägret problemet sitter. Det är bland massinvandringsvurmens och multikulturalismens förespråkare som oliktänkare demoniseras och ges fula epitet. Det är i denna grupp som den näst intill hysteriska självgodheten närmast kan beskrivas som religiös.

  Tråkigt nog för Johansson och hans gelikar är inte de väljare som han så föraktfullt klappar på huvudet så lättmanipulerade som han tror. Tvärtom är de trötta på smutskastning, polarisering och brännmärkning. De vill se en debatt på högre nivå där politiska åsikter bemöts på ett respektfullt och konstruktivt sätt. Åsikter bör generellt stötas och blötas mot varandra kontinuerligt, men detta blir problematiskt när våra sympatisörer inte vågar lämna anonymiteten i rädsla för stigmatisering.

  Louise Erixson                                          Christopher Larsson
  SD Sölvesborg                                          SD Karlskrona

 • Insändare från Louise Erixon och Christopher Larsson

  Av christopher.larsson den 10 september, 2015
  0

  Insändare publicerad i BLT 9 september 2015

  Vi bevittnar den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget och omkring 60 miljoner flyktingar är i behov av hjälp ute i världen. Lösningen enligt det svenska politiska etablissemanget(sjuklövern) med tillhörande journalistkår är flyktingmottagning i Sverige.
  I medier utnyttjas skamlöst bilden av en drunknad 3-åring som politiskt slagträ för att skuldbelägga det egna folket. Den självutnämnda godhetskartellen dunkar varandras ryggar och räknar humanitet utifrån antalet beviljade uppehållstillstånd. Detta är både anmärkningsvärt och skamligt.
  Genom att signalera för omvärldens nödställda att man måste ta sig till Sverige för att få hjälp, uppmuntras de till att sätta sig och sina barn i de kriminellas händer på dödsresorna över Medelhavet. De lockas av smugglare med påkostade reklamkampanjer om säkra resor till ”lyckans Europa”, men i själva verket proppas människor in i överfulla båtar och syrefattiga lastbilsflak, ibland utan möjlighet till ånger.
  Marknaden för flyktingsmuggling har inte blivit mindre gynnsam efter beslutet att alla syrier numera ska beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige – bara de lyckas ta sig hit. Hur många barn som fått sätta livet till på de livsfarliga resorna mot vårt land är det ingen som vet, men så länge den nuvarande politiken med flyktingmottagning som lösning inte upphör, lär tragiska människoöden fortsatt att inträffa. Sverige tar emot flest flyktingar i Europa per capita men även om vi dubblerar mottagandet så kommer drunkningsolyckorna fortsätta. Det enda som kan minska flyktingdöden i Medelhavet är ett restriktivare mottagande. Det är dags att rikta om den kostsamma och ineffektiva flyktingpolitiken som varken vänder sig till merparten drabbade eller är hållbar för vårt lands ekonomi. Världens allra flesta flyktingar har varken råd eller möjlighet med livsfarliga resor till Sverige, utan finns kvar i krisernas närområden, exempelvis i UNHCR:s flyktingläger. I dessa läger vädjas det desperat efter resurser för överlevnad i form av tält, mat, mediciner, rent vatten och filtar. Där kan vi göra stor humanitär skillnad. Där finns de allra flesta barnen, där räddar vi liv.

   

   

   
  Christopher Larsson                                  Louise Erixson
  SD Karlskrona                                          SD Sölvesborg

 • Alla ska våga le!

  Av christopher.larsson den 24 augusti, 2015
  0

  tandlakare-jpg

  ”Ska man verkligen behöva dra ut sina tänder för att man inte har råd att gå till tandläkaren i vårt Sverige år 2015?”, skriver Carina Herrstedt (SD) och Per Ramhorn (SD).

  I veckan rapporterades i P1 Morgon om att tandhälsan hos Sveriges befolkning blir allt sämre. Tidigare i år rapporterades det också om att tandhälsan varierar mellan olika stadsdelar i Stockholm vilket är kopplat till hur välmående de olika stadsdelarna är och utsatta områden sticker ut med sämst tandhälsa.

  Tandhälsan har blivit en klassfråga eftersom det är många som inte har råd att gå till tandläkaren.

  Vi sverigedemokrater reagerar starkt varje gång som vi ser tecken på att välfärden monteras ned. Att tandhälsan har blivit en klassfråga är oroväckande eftersom tänder är en så viktig del av kroppen.

  Vi vill främja en god munhälsa då den är viktig även för den allmänna hälsan och ser allvarligt på de höga kostnaderna för tandvården.

  Det är mycket kostsamt att gå till tandläkaren vilket gör att många personer avstår eller går mindre ofta än vad de egentligen skulle vilja och borde göra.

  Försäkringskassans utvärdering 2012 av det statliga tandvårdsstödet visade att det under 2009-2011 var knappt 60 procent av befolkningen som årligen besökte tandvården.

  Tandvårdsreformen som genomfördes 2008 var bra men bara ett steg på vägen.

  Det var med ambitionen att förbättra det nuvarande tandvårdssystemet som vi 2013 ställde oss bakom ett tillkännagivande i riksdagen i vilket riksdagen gav regeringen i uppdrag att utvärdera tandvårdsstödet.

  Vi välkomnar därför den utvärdering av reformen som snart kommer presenteras som ska visa på vad som behöver göras för att uppnå de ursprungliga målen i reformen om bättre tandhälsa.

  Det är tydligt att mycket mer behöver göras. Även ifall tandvården i sig skiljer sig från övriga sjukvården – genom finansiering, organisation och styrning – så ser vi munnen som en del av kroppen.

  I dagsläget är tandvårdsbidraget utformat i tre olika intervaller beroende på åldersgrupp. Åldersgruppen 30-74 får 150 kronor per år och från 75 år och uppåt får man 300 kronor per år.

  Vi har därför föreslagit att vi vill justera den övre gränsen så att alla ålderspensionärer från 65 år medges den högre bidragsnivån. Detta förslag innebär en satsning på 160 miljoner per år och skulle få en positiv effekt för ca 800 000 pensionärer.

  Detta är ett steg för att möjliggöra för fattiga pensionärer att besöka tandläkare.

  Vi vill fortsätta att verka för att det blir mindre kostsamt att gå till tandläkaren.

  På sikt är det naturligt att tandvårdskostnaderna ska ingå i högkostnadsskyddet eftersom det finns klara samband mellan dålig munhälsa och olika sjukdomar.

  När det är ekonomiskt möjligt och finns utrymme till det i budgeten bör tandvården ingå i sjukvårdens ekonomiska system. I nuläget är det dessvärre inte ekonomiskt möjligt.

  Det är dags att vi vågar tala om att både föregående och nuvarande regeringens felaktiga prioriteringar av skattepengar får konsekvenser. Ska man verkligen behöva dra ut sina tänder för att man inte har råd att gå till tandläkaren i vårt Sverige år 2015?

  Det är ett tydligt tecken på försämringar som vi inte anser är värdigt ett land som Sverige.

  Vi kommer att göra omprioriteringar ifrån exempelvis integrationsområdet för att kunna satsa på välfärden, som exempelvis tandhälsan, om vi kommer till makten.

  Varför satsar inte Socialdemokraterna inte mer på detta område nu när de sitter i regeringen och har chansen? Det är förvånansvärt tyst ifrån dem om detta ämne.

  Vi lovar inte allt till alla men vi vill satsa mer på tandvården – alla ska våga le, inte bara de som har en tjock plånbok.

  • Carina Herrstedt (SD) och Per Ramhorn (SD)