Sverigedemokraterna i Blekinge | Sverigedemokraterna i Blekinge län | Sida 5

Sverigedemokraterna Blekinge län

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Blekinge län

Varmt välkomna till vår förening,

vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ordförande: Björn Tenland Nurhadi

Tel: 076 109 99 00

E-post: blekinge@sd.se

Postadress:
SD Blekinge
c/o SD landstinget Blekinge
Wämö center
371 81 Karlskrona

 • Första maj finns vi på torget i Karlskrona

  Av christopher.larsson den 28 april, 2016
  0

  Första maj är arbetarnas dag traditionellt och eftersom att vi är det enda partiet som står upp för arbetarna och deras rättigheter har vi en naturlig plats mitt på torget.
  SD Karlskrona finns på stortorget i Karlskrona från kl 11:00. Vi bjuder på korv och kaffe med kaka.
  Alla är välkomna så ta gärna med en vän eller granne, ställ vilka frågor ni vill eller kom gärna med ideér eller tankar kring hur vi kan tillsammans göra Karlskrona till en bättre plats för alla kommuninvånare.

  /Styrelsen

  vi-låter-oss-inte-tystas2

 • Ny distriktsstyrelse utsedd 2016-03-13

  Av christopher.larsson den 14 mars, 2016
  0

  Sverigedemokraterna Blekinge valde ny styrelse

  Margareta Forslund fortsätter sitt framgångsrika arbete även för ett effektivare och mer demokratiskt distrikt även 2016-2017, hon får sällskap av några nya men även gamla styrelseledamöter och ersättare. Margareta fick idel lovord på distriktsårsmötet som hade mer än 100 röstberättigade Sverigevänner på plats i Karlshamns rådhus. Jimmie Åkesson pratade med oss om sin otroliga resa genom norra Sverige där de gått ”man ur huse” för att lyssna på och träffa honom. Niklas Nyström från ungsvenskarna, SDU berättade om deras arbete i distriktet och på riks. Slutligen var det en fantastisk smörgåstårta som bjöds alla närvarande medlemmarna vilka lät sig väl smaka.

  nya ds

  Ordförande                             Margareta Forslund
  Vice Ordförande                     Nicolas Westrup
  Andre vice Ordf                      Christopher Larsson
  Kassör                                     Rod Mundenius
  Sekreterare                              Bengt Johansson
  Ledamot                                   Björn T Nurhadi
  Ledamot                                   Henrik Gustafsson
  Ledamot                                   Willy Salomonsson
  Ledamot                                   Ylva Olsson
  Ersättare                                  Peter Thyrén
  Ersättare                                  Göran Eklund
  Ersättare                                  Camilla Karlman

   

   

 • Debattartikel angående förslaget att slå samman Blekinge med Skåne i en storregion 2016-03-10

  Av christopher.larsson den 11 mars, 2016
  0

  De påstådda fördelarna med nya länsindelningen är osanningar

  Under onsdagen presenterade regeringens utredare sina förslag på ny länsindelning för Sverige. Nuvarande indelning (som har rötter från 1600-talet och som innebär en demokratisk närhet för medborgarna) vill man demontera och rita om. Framför oss skymtas nu ett regionernas Europa där den lilla människans röst blir svårare och svårare att ta hänsyn till. Redan idag kan vi urskilja hur den enskildes möjligheter till att önska och påverka förkastas till förmån för mer makt och inflytande för de redan stora.

  Förslaget från länsindelningskommittén är, som väntat, att Skåne och Blekinge ska slås ihop. Detta trots att Skåne tydligt markerat att man inte är intresserade av detta. Där vet man nämligen att vår infrastruktur är eftersatt, att vi har två sjukhus med stora behov och att många av våra invånare bor på glesbygden. Den föreslagna sammanslagningen kan därför liknas vid ett skenäktenskap där ingen – och framför allt den ena parten – egentligen inte vill ingå i. Detta är en mycket dålig förutsättning för en framtida lyckad utveckling.

  Regeringens utredare pekar på flera faktorer som man hävdar gör den nya regionen ”Skåninge” till en bättre och effektivare del av Sverige än vad Blekinge och Skåne är var för sig. Argumentationen tryter dock kraftigt på flera punkter:

  • Sammanslagningen ska underlätta för listningen av medborgarna
   (Vi har redan fritt vårdval och de som bor nära en länsgräns kan själva lista sig där de önskar.)
  • Sjukvården ska samordnas så att vi ska kunna ha ett universitetssjukhus i varje region
   (Samordning av sjukvård måste kunna ske utan att länsgränserna ritas om. Fler universitetssjukhus är naturligtvis positivt men inte om de startas på bekostnad av att den lokala sjukvården skrotas.)
  • Forskningen ska bli bättre med samordning
   (Detta är osanning eftersom att all forskning redan idag utförs på universitetssjukhusen. De läkare som idag forskar inom exempelvis kardiologi gör detta i Lund.
  • Stordrift ska innebära samordningsvinster
   (Det finns inga belägg för att detta stämmer – tvärtom. Polismyndigheten är ett bra exempel på hur man satsat på stordrift men ändå minskat närvaron och ökat svarstiderna i de flesta kommunerna.)
  • Större region ska innebära samordningsvinster med folkhälsoarbetet
   (Samarbete kan ske alldeles utmärkt utan sammanslagningar med andra län. Redan idag har vi välfungerande samarbeten med exempelvis Kronoberg och Kalmar.)
  • Större region ska innebära samordningsvinster med kollektivtrafiken
   (Blekingetrafiken samarbetar redan idag med Skånetrafiken med gemensamma taxor och fungerande kort.)
  • Större region ska ge större skatteunderlag
   (Vi har redan idag i Blekinge en brist på resurser. Ska vi dessutom vara med och betala för Skånes egna utmaningar kommer det inte finnas möjligheter att utveckla Blekinge.)
  • En storregion blir en maktfaktor gentemot staten
   (Maktfaktorn kommer säkerligen bli större men detta är på bekostnad av att makten flyttas längre ifrån den enskilda skattebetalaren. Skåne är stort och Blekinge är litet. När fler intressen ska tas i beaktande riskerar våra egna därför att prioriteras bort. Ur det perspektivet vinner Skåne mer på en sammanslagning än Blekinge.)
  • Akutsjukvården gynnas av sammanslagning
   (Moderaterna och Socialdemokraterna har redan beslutat om att skrota akuten i Karlshamn. Med en framtida storregion får vi på sikt vara glada om vi får behålla de essentiella delarna av vården såsom exempelvis BB i Karlskrona.)

  Stundtals på sant sossemanér har det låtit som att nya länsindelningen nu är klubbad och klar, men tack och lov är detta endast ett förslag. Sverigedemokraterna i Blekinge kommer aldrig att stödja detta eftersom att det flyttar makten längre från medborgarna. Vi hoppas därför att beslutet aldrig vinner riksdagens majoritet. För att ta reda på vad Blekingeborna tycker inför ett eventuellt kommande beslut behövs dock en lokal folkomröstning. Därför kräver vi nu i en motion att landstinget Blekinge frågar Blekingeborna vad de tycker genom att initiera en sådan. Om inte staten frågar våra invånare om vad de tycker ska vi göra det. Det är vår plikt.

   

  Björn T Nurhadi (SD)
  Gruppledare landstinget