Sverigedemokraterna i Blekinge | Sverigedemokraterna i Blekinge län | Sida 3

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Blekinge län

Varmt välkomna till vår förening,

vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ordförande: Camilla Karlman

Tel: 0709329320

E-post: blekinge@sd.se

Postadress:
SD Blekinge
c/o SD landstinget Blekinge
Wämö center
371 81 Karlskrona

 • Välkommen på våra aktiviteter i Blekinge

  Av bjorntenland den 2 oktober, 2018
  0

  Vi har flera aktiviteter och träffar i Blekinge under hösten, för mer information om dessa titta under fliken ”På gång i Blekinge”.

 • Sverigedemokraternas valplattform för Blekinge Läns Landsting

  Av bjorntenland den 22 maj, 2018
  0

  Under tisdagen offentliggjorde SD i landstinget sitt valmanifest inför valet den 9 september. I detta visar vi vilka prioriteringar vi anser behöver göras för en bättre verksamhet, både för invånarna i östra och västra Blekinge. Valmanifestet täcker samtliga områden, men framförallt vill vi betona fyra viktiga frågor i detta:

  1. Återuppbyggnad av en traditionell dygnet runt-akut i Karlshamn, kombinerad med en primärvårdsakut

  Det är orimligt att länsinvånarnas postnummer ska få avgöra vilken vård de ska ha rätt till och att västra Blekinges medborgare ska löpa högre risk att drabbas vid ett akut vårdbehov. Övriga partiers nedrustning av akuten i Karlshamn var en direkt felprioritering – en felprioritering som vi avser rätta till. I direkt anslutning till både akuten i Karlshamn och i Karlskrona vill vi inrätta primärvårdsakuter. Detta mot bakgrund av att många vårdsökare inte vet vart de ska vända sig när behovet av vård uppstår. En del åker direkt till akutmottagningen medan andra vänder sig till sin vårdcentral. Ibland händer det därför att patienter blir skickade från akutmottagningen till vårdcentralen – som sedan skickar tillbaka dem till akutmottagningen – eller tvärtom. I detta behöver vårdcentraler och akutmottagningar samgrupperas. I detta vill vi införa direkt triagering som innebär att man, när man kommer in till akuten, blir triagerad antingen till akuten eller till en vägg i vägg-vårdcentral/jourläkarmottagning.

  2. Satsa på akuten i Karlskrona så den förblir en trauma-akut, samt införa en primärvårds akut i dess direkta närhet

  Det är av yttersta vikt att akuten i Karlskrona förblir en trauma-akut med all beredskap som en sådan faktiskt innebär. 

  3. Slopad patientavgift för de som tvingats vänta för länge på vård

  Sverigedemokraterna i landstinget anser att vårdgarantin och att den inte överstigs är att se som ett slags kontrakt till patienterna. Om vi inte kan hålla vår del av detta kontrakt är det enligt oss inte heller rimligt att länsinvånarna ska behöva betala patientavgift för sin försenade vård. Eftersom beslutskompetensen för patientavgifter idag ligger på landstingskommunal nivå anser vi att fullmäktige bör bestämma att patienter som inte får vård och service i enlighet med vad som framgår av vårdgarantin, heller inte ska behöva betala patientavgift. Utöver rättviseaspekten i frågan är vår förhoppning också att ett slopande av dessa patientavgifter kommer leda till att extra ansträngningar görs inom verksamheten för att följa vårdgarantins angivelser.

  4. Satsningar mot den psykiska ohälsan

  Cirka 50 procent av befolkningen kommer någon gång under sin livstid att söka hjälp för psykiska besvär. Den vanligaste dödsorsaken för människor under 40 år är självmord. Den vanligaste orsaken till sjukpensionering för personer under 35 år är schizofreni. Förtroendet för den vård som idag bedrivs är beroende av hur väl verksamheten lever upp till sitt uppdrag, trovärdighet, pålitlighet och den känsla av trygghet som förmedlas till patienterna. Det är Sverigedemokraternas bestämda uppfattning att vi måste öka tillgängligheten inom psykiatrin och med den utgångspunkten vill vi också tillföra mer resurser. Utöver att vi vill satsa mer till BUP, vill vi också arbeta mer förebyggande mot den psykiska ohälsan genom förebyggande åtgärder som att införa CM (Case Management) likt det som finns i Skåne. Därutöver vill vi inrätta en levnadsmottagning även i östra Blekinge eftersom denna visat så oerhört positiva resultat i Karlshamn, samt införa rTMS.

  Valmanifest SD-Blekinge 2018

 • 6 Juni Nationaldagsfirande

  Av camillakarlman den 12 maj, 2018
  0

  Välkomna till vårt årliga Nationaldagsfirande

 • Dagens Ordf/presidieutb

  Av camillakarlman den 14 april, 2018
  0

  Dagens Ordf/presidieutbildning

  Idag har vi hållit utbildning i att sitta som ordförande i nämnder och styrelser. Klubban vandrade ett var runt bordet så att alla fick prova medans övriga fick lägga allt från yrkanden till att anmäla delikatessjäv .  En fantastiskt rolig dag med många skratt. Med andra ord en mycket lyckad utbildning som uppskattades av alla som var där.

  Distriktet tackar alla som kom. Ni var toppen!