Sverigedemokraterna i Blekinge | Sverigedemokraterna i Blekinge län | Sida 3

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Blekinge län

Varmt välkomna till vår förening,

vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ordförande: Camilla Karlman

Tel: 0709329320

E-post: blekinge@sd.se

Postadress:
SD Blekinge
c/o SD landstinget Blekinge
Wämö center
371 81 Karlskrona

 • Dygnetruntöppet på lasarettet i Karlshamn efter yrkande från Sverigedemokraterna

  Av bjorntenland den 26 juni, 2020
  0

  Under onsdagens fullmäktige beslutades det att öppna något som ska kallas för närakut i Karlshamn. Vi sverigedemokrater yrkade och framförde argument varför det också skulle vara öppet dygnet runt – vilket fullmäktige tog till sig och förslaget gick igenom.

   

  Besparingarna har varit massiva på sjukvården i västra Blekinge de senaste tio åren. Mycket har lagts ned eller flyttats till Karlskrona, så det känns nu tryggt och välbehövt att nu ha en dygnet runt-öppen vårdmottagning i Karlshamn igen. Men det är inte bara gynnsamt för oss bosatta i västra delen av länet: hela regionens skattebetalare har nytta av detta. När Blekingebor söker vård utanför länet, termen är utomlänspatient, så blir Region Blekinge betalningsansvariga för en högre summa än vad vårdkontakten hade kostat inom det egna länet. Detta har ju skett i hög utsträckning då Kristianstad var den närmsta ort som erbjöd akut sjukvård för de bosatta i västra Blekinge.

  För Karlskronabor som söker akutvård på Blekingesjukhuset kommer närakuten i Karlshamn att märkas genom kortare köer, vilket ger trygghet för både patienter och vårdpersonal i Karlskrona.

  Att Sverigedemokraternas förslag gick igenom är en vinst för hela Blekinge.

   

  Björn T Nurhadi & Camilla Karlman

  2020-06-26

 • Ibn Rushd är långt ifrån vilket studieförbund som helst

  Av bjorntenland den 14 juni, 2020
  0

  Magnus Norell, terrorforskare och statsvetare publicerade 2017 en förstudie om det muslimska brödraskapet. Bilden som Norell delar är densamma som USA och Egypten, två av flera länder som terrorklassat organisationen.
Muslimska brödraskapet är en aktiv islamistisk rörelse som tagit sig in i det svenska samhället genom att använda demokratins bakdörr. Deras tolkning av koranen är identisk Daesh och al-Qaidas – ett kalifat byggt på sharialagar.
Det Muslimska brödraskapet i Sverige har flera paraplyorganisationer, varav en av dem är studieförbundet Ibn Rushd som tydligast driver brödraskapets handlingsplan.

  Studieförbundets verksamhetsplan visar oförtäckt vad Ibn Rushd vill åstadkomma med de pengar begär av Region Blekinge. Studierna fokuserar på arabiska och koranen. De redovisade studietimmarna visar att studier på svenska kommer sekundärt och enligt deras egen verksamhetsplan är den svenska som lärs ut inte inriktad för att enklare få ett arbete och bli inkluderad i samhället utan för att deltagarna ska klara av myndighetskontakterna bättre.

  Ibn Rushd stod även som huvudarrangör till de Muslimska Familjedagarna. 
Denna årliga konferens som plötsligt lades ner 2019 var Muslimska brödraskapets främsta plattform för opinionsbildning. Magnus Sandelin, grundare av Doku.nu gjorde en granskning av Muslimska Familjedagarna på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och Civilsamhällesfrågor för att se vilka som var inbjudna som talare. Resultatet visade att arrangören bjöd löpande in föreläsare och predikanter med fundamentalistiska och antisemitiska åsikter. Antisemiten Yvonne Ridley som även granskats av stiftelsen Expo och den tunisiske jihadistpredikanten Noureddine Khademi är två i mängden. Andra exempel är Yasir Qadhi som flertalet gånger uttalat homofobiska och antisemitiska åsikter, författaren Azzam Tamimi med sina antisemitiska konspirationsteorier om att judar köpt amerikanska politiker och inte minst Bilal Mizher som i stängda nätforum visat sig stödja terrorstämplade grupper och våldbejakande islamism. Senast 2018 bjöds Imam Jihad in som uppmanat muslimer att resa till Syrien och utkämpa Jihad. 

Muslimska brödraskapet tillsammans med

  Ibn Rushd är långt ifrån vilket studieförbund som helst och därför uppmanar Sverigedemokraterna i Region Blekinge samtliga partier att rösta ner deras bidragsansökan i Kultur och bildningsnämnden på tisdag.

  Fredrik Thomasson SD
  Margaretha Lennarthsson SD
  Bente Eklund SD

  2020-06-14

 • Vänsterpartiet är rädda för att ta ställning i Region Blekinge

  Av bjorntenland den 13 juni, 2020
  0

  För att lyckas få en budget i balans inom Region Blekinge krävs det tydliga förslag från verksamheten som politiken kan prioritera. Att slentriant fortsätta spinna ekorrhjulet inom områden som inte ger tydliga förändringar är både energikrävande och kostnadsineffektivt.
  Det är nu upp till partierna att bekänna färg och välja mellan olika prioriteringar.
  Balansera alternativa arbetssätt och metoder samt avkräva gamla vanor. Det finns många förändringar och effektiviseringar som är möjliga men när ”något” sitter i väggarna är det svårt att reformera från politikens håll.

  Alliansen har i någon mening försökt att nå en budget i balans efter att man 2018 tagit över regionen genom att begära in förslag på åtgärder av tjänstemännen. Förslagen tjänstemännen då presenterat kan inte liknas vid annat än en katastrof. Exempelvis föreslogs det att stänga ner 240 av 300 slutenvårdsplatser, något de själva vet inte är rimligt. Frågorna till tjänstemännen har snarare inriktats på specifika summor än hur vi utvecklar Region Blekinge.

  Anledningen till att tjänstemännen inte tagit fram några effektiva alternativ kan vara för att de inte fått tillräckligt specifika uppdrag av politiken. Möjligen är de rädda för att stöta sig med olika professioner inom vården som de antingen har arbetat för eller dagligen jobbar tillsammans med. Genom detta har vänstern klarat sig undan ställningstagande och okritiserat kunnat fortsätta med sin propaganda-kampanj som utgår ifrån att allt är alla andras fel.

  Sverigedemokraterna är beredda att ta ansvar för en ekonomi i obalans och presenterade följande förslag:
  ”Att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppgift att snarast, dock senast den 20 augusti, att
  inkomma med strategiska förslag på förändringar, besparingar eller effektiviseringar som sammanlagt uppgår till 400 mkr, där varje förslag redovisas med konsekvens ur ett medborgarperspektiv samt ekonomiskt perspektiv.”

  Den forna Alliansen valde att stötta yrkandet, vilket talar för att även de är beredda att kavla upp armarna i en krävande situation. Samma sak kan inte sägas om Vänsterpartiet som röstade emot och hellre ägnar sig åt populism-och skrämselpropaganda.

  Då yrkandet röstades igenom fordras det av samtliga partier att reflektera över vad som behöver modifieras. Ett förslag till omstöpning kan vara en mer direktinriktad vård där man exempelvis möts av en KBT-utbildad undersköterska vid en första linjen-psykiatri som alternativ till en överbetald hyrläkare.

  En annan del av utredningen kommer förhoppningsvis visa på att det är en kostnadseffektivisering och ett mervärde för patienten att nyttja personal som vårdbiträden, vilket inte erhålls på de blekingska sjukhusen idag. Detta kommer vara ett steg in för många arbetslösa människor samtidigt som det blir en statusökning i att vara utbildad undersköterska. En breddning av personal på våra primärvårdsmottagningar där gamla vänsterstyrda arbetsordningar kommer bearbetas och göras om.

  Vänstern går nu i taket då detta tvingar dem ta ställning i frågor där deras inarbetade ineffektiva strukturer och hierarkiska förhållanden kommer ifrågasättas. Hierarkin som funnits med utgångspunkten att undersköterskor är låginkomsttagare har gynnats av vänstern men denna möjlighet kan nu medföra att undersköterskor kommer kunna få en helt ny status samt fler
  valmöjligheter. Detta kommer även innebära att hyrläkarberoendet kommer minska vilket Vänsterpartiet ser som en besparing på personal när det i själva verket är en arbetsmöjlighet för undersköterskor och en ekonomisk vinst för regionen.

  Vänsterpartiet hade valet att ta ansvar men föredrog att hellre försöka få förslaget att låta som om det vore besparingar på 400 miljoner kronor. Denna populistiska feltolkning görs enbart i syfte att få förslaget tillbakadraget i rädsla över att behöva ta ställning i viktiga frågor.

  Björn T Nurhadi & Fredrik Thomasson

 • Extra kortläsare på bussen

  Av bjorntenland den 8 juni, 2020
  0

  Den 12 maj lämnade vi i SD in ett nämndinitiativ i Trafiknämnden som handlade om kortläsarna i våra bussar. Ursprunget i vår idé handlade om corona och hur hanteringen av chaufförerna skulle skyddas, men också om hur chaufförernas situation med stress skulle hanteras.

  Diskussionen i gruppen handlade också om hur mycket pengar det skulle kosta, säkerheten och eventuell nytta med de föreslagna plexiglasskivorna skulle göra efter vår nuvarande situation.
  Vi kom då fram till en lösning som gör stor skillnad nu, och även i framtiden.
  Initiativet som lämnades in var ett förslag till att en extra kortläsare skulle placeras vid bakdörrarna. Kostnaden skulle utredas men framförallt handlade det om vinsten i att skydda chaufförer i deras arbetssituation, som då även i dagens speciella läge hade dubbel effekt. Initiativet mottogs som en positiv förändring som skulle utredas av tjänstemännen.

  Glädjande nog kan vi redan nu konstatera att ett första steg till förändring i våra bussar har skett. Kortläsarna har flyttats från framdörrarna till bakdörrarna, vilket då ger det extra skydd till chaufförerna som var grunden för initiativet.
  Att smidigheten för passagerarna nu också blir en positiv effekt av åtgärden, exempelvis för de med barnvagnar och rullatorer, är något som vi hoppas att alla skall uppskatta.

  Ett stort tack till de som drivit igenom denna första förändring på kort tid.

  Peter Holmström, Olofström

  Lars Olsson, Karlshamn

 • Det abstrakta kriget

  Av camillakarlman den 16 maj, 2020
  0

  Kampen mot coronaviruset kan liknas ett krig, ett krig där hela världen har slutit upp mot en gemensam fiende.
  Varenda en av oss står som soldat mot smittan, och det enda vi har som vapen är de rekommendationer som WHO ger oss.
  Följer vi rekommendationerna kan vi spara så många liv som möjligt fram tills vaccinet är här, nådastöten från mänskligheten.

  Kinesiska forskare kartlade och offentliggjorde det nya cononavirusets arvsmassa redan i mitten av januari, och all världens forskare har sedan dess arbetat på högvarv.
  Normalt sett tar det 10–15 år att utveckla ett vaccin, men lyckas man med den nya metoden att använda sig av RNA och DNA så blir det här rekordsnabbt.
  Ebola-vaccinet tog fem år, men i den här takten når vi revolutionerande resultat på kortare tid. Redan i mitten av mars var det amerikanska bioteknikföretaget »Moderna, Inc.« först i världen med försök på människor med just RNA-vaccin mot coronaviruset.
  Sverige har också forskarteam som jobbar mot samma mål. På Karolinska Institutet i Flemingsberg, söder om Stockholm, har man nu ett vaccin som testas på kaniner – vilket också är otroligt snabbt i sammanhanget.

  Jag känner mig stolt över att så många nationer kämpar så hårt för att skydda våra utsatta i samhället.
  Privatpersoner såväl som myndigheter, och alla virusforskare, har slutit samman och vittnar om det största och mest generösa världsomfattande samarbetet någonsin.
  Världshälsoorganisationen, (WHO) har varit tydliga med de som är över 60 år är en riskgrupp som ska skyddas, vilket känns mycket värdigt att de understryker, för det är dessa människor som har byggt vårt samhälle och som kämpat för att göra världen till en bättre plats för kommande generationer.
  Vi SKA skydda dem med alla medel möjliga, och därför blir jag bestört över hur många av våra egna makthavare agerar.

  I Sverige finns det ingen riskgrupp som heter sextioplussare«, här är det »sjuttioplussare« som Folkhälsomyndigheten rår om.
  Ingen har kunnat undgå hur flertalet kommuner fortsatt förvägrar sin vård- och omsorgspersonal skyddsutrustning, och som inte ens får munskydd. Folkhälsomyndigheten har dessutom gått ut med att munskydd inte är bra eftersom de, »kliar och åker ner under näsan«, och på så vis ökar risken för smittspridning. Medan andra länder har infört lagtvång på att bära just munskydd så fort man vistas utanför hemmet.
  Men poängen med vanliga (icke-kirurgiska) munskydd bland gemene man är inte att skydda sig från att bli smittad. Poängen med munskydd är just att de som är ovetandes om att de är sjuka, eller i insjuknandefasen, ska förhindra sina vätskedroppar från att nå föremål och orsaka indirekt kontaktsmitta. Det handlar inte bara om att själv överleva detta krig, utan vi står alla som stridspar och måste försvara våra medmänniskor.

  I Sverige är målet fortsatt naturlig flockimmunitet, och när våra grannländer, som har motsatt mål, öppnar upp sina restriktioner förväntar vi oss att de ska slås av problem och drabbas av samma dödsstatistik.
  Kanske blir det så, eller så hinner vi förhoppningsvis få fram ett vaccin innan dess. Men våra grannländer har i alla fall inte gett upp kampen utan fortsätter kämpa för att diabetikerna, »sextioplussarna«, hypertonikerna, de multisjuka, och andra riskpersoner ska få behålla livet.

  Jag ser på när våra grannländer tappert och värdigt upprätthåller sin strid mot pandemin, som medmänskliga soldater i detta abstrakta krig, samtidigt som jag hör hur våra egna myndigheter kallar in oss på reträtt.

  I Blekinge har vi än så länge klarat oss ganska bra, men det är upp till Blekingeborna att se till att det fortsätter vara så då våra myndigheter inte ger några direkta förutsättningar.
  Det kan fortsätta att vara så om vi alla blekingebor hjälps åt med att hålla avstånd, inte träffas om man inte måste, tvätta händerna, använd handskar, handsprit och munskydd.
  Jag brukar försöka vara diplomatisk, men när det kommer till Corona så är jag inte det. Detta skall stoppas med alla medel och aldrig någonsin välkomnas i tron av att man har det överstökat när man väl har haft det.

  Björn T Nurhadi
  Sverigedemokraterna
  Region Blekinge