Sverigedemokraterna i Blekinge | Sverigedemokraterna i Blekinge län | Sida 2

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Blekinge län

Varmt välkomna till vår förening,

vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ordförande: Camilla Karlman

Tel: 0709329320

E-post: blekinge@sd.se

Postadress:
SD Blekinge
c/o SD landstinget Blekinge
Wämö center
371 81 Karlskrona

 • Sverigedemokraterna med Nicolas Westrup och Bengt Johansson tar strid mot islamiseringen

  Av bjorntenland den 6 augusti, 2020
  0

  Blekinge är Sveriges trädgård, och i hjärtat av Blekinge har vi Ronneby Brunnspark som är helt unik i sitt slag. Det första man kommer till när man besöker denna fantastiska park är Brunnshallarna, där har det nu beviljats fredagsbön med högtalare för sunnimuslimska följare. Som att tillståndet inte vore illa nog, så valde man att tillåta detta utövande när besöksnäringen är som störst och folk besöker parken som mest. 

  Detta har Sverigedemokraterna motsatt sig med Nicolas Westrup och Bengt Johansson i spetsen och anledningarna är flera. 

  – Jag anser att Brunnsparken ska vara en religionsfri plats där vem som helst ska kunna vistas och nu blir det istället sammankomster som utesluter personer som inte tillhör den enligt dem själva ”rätta” grenen av islam, säger Nicolas Westrup.

  – Dessutom är detta en återkommande verksamhet som använder högtalarsystem och inte bara en engångsföreteelse, tillägger Bengt Johansson.

   

  Båda är mycket besvikna på godkännandet av att Brunnsparken nu ska bli en stadigvarande plats för sunnimuslimska sammankomster, vilket de ser som ett steg i att Ronneby är på väg att förändras till det negativa. Brunnsparken är inte avsedd för vare sig islamska fredagsböner eller andra högtalarsända religiösa gudstjänster, utan man ska kunna besöka denna plats även en fredagseftermiddag utan att tvingas ta del av religiöst utövande. De har även skrivit insändare i ämnet där de andra partierna lyser med sin frånvaro till deras ställningstagande, bortsett från en moderat som också ställer sig skeptisk till att Brunnshallarna ska stänga ute folk baserat på sin tro.

   

  De båda menar på att vi har religionsfrihet i Sverige och i Religionsfrihetslagen (1951:680) 1 § kan man läsa följande: Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.

  De anser även att utövandet av högtalarsänd bön stör samhällets lugn, framförallt på den valda platsen som ska vara öppen för allmänheten och är en av Blekinges största turistmagneter. Att detta har godkänts kan också ses som ett missbruk av Ronneby kommuns varumärke, då det inte har förankrats politiskt.

                

   Bengt Johansson                 Nicolas Westrup

 • SD: Sverige behöver en nationell handlingsplan för den ökande psykiska ohälsan

  Av bjorntenland den 27 juli, 2020
  0

  Insändare 2020-07-20:

  SD: Sverige behöver en nationell handlingsplan för den ökande psykiska ohälsan

  Redan före pandemin var den psykiska ohälsan i samhället ett komplext problem, vilken kan klassas som en av vår tids största folkhälsoutmaningar. Varje år tar omkring 1500 personer sitt liv i Sverige, och då är inte självmordsförsök inräknade. Problematiken med ökad psykisk ohälsa och höga antalet självmord blir dessutom än mer aktuell med anledning av den pågående pandemin och de konsekvenser som smittutbrottet kan komma att innebära för den framtida folkhälsan.

  För en tid sedan kunde bland annat Region Stockholm larma om att depressioner, självmord och missbruk väntas öka som en följd av coronautbrottet. Detta ligger även i linje med vad Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) kunnat konstatera. Det kan alltså resultera i drastiskt nedsatt psykiskt välbefinnande för de personer som lidit av depressioner och andra psykiska besvär redan innan krisen – och kan dessutom även drabba barn och ungdomar som inte sällan är vana vid vardagliga sociala kontakter, där avskärmning från både vänner och skola kan påverka det psykiska måendet.

  De äldre är en annan utsatt grupp som drabbas hårt av pandemins konsekvenser för samhället. Ofrivillig ensamhet och isolering kan riskera att bidra till ökad psykisk ohälsa, och vid långvarig isolering kan tillståndet också komma att försvåras.

  Sveriges strategi för att möta problemet med den växande psykiska ohälsan har under lång tid varit undermålig. När vi nu står inför en plötslig och potentiellt radikal ökning av personer som mår dåligt måste detta tas på största allvar.

  För att kunna göra detta är det helt centralt att Sverige har rätt förutsättningar och en samlad plan för hur vi tar itu med den ökande psykiska ohälsan. Vi vill därför att regeringen ges i uppdrag att upprätta en nationell handlingsplan med syfte att hjälpa regioner, vårdenheter och andra instanser att agera preventivt och mildra effekterna av den psykiska ohälsan i samhället.

  Det är sedan tidigare känt att psykisk ohälsa innebär enorma kostnader för samhället. Men inte minst drabbas den enskilda individen och dennes anhöriga väldigt hårt. Preventiva insatser kan således vara helt avgörande och i många fall innebära skillnaden mellan liv och död.

  Clara Aranda (SD)
  Riksdagsledamot med ansvar för frågor rörande psykisk ohälsa

  Camilla Karlman (SD)
  Ledamot Region Blekinge med ansvar för frågor gällande hälso och sjukvård

 • Insändare gällande sverigedemokraternas politik i pandemin

  Av bjorntenland den 27 juli, 2020
  0

  Insändaren publicerades i BLT 2020-07-26

  Med en sverigedemokratisk politik hade fler överlevt

  På grund av coronapandemin valde regeringar runt om i världen med råd från motsvarande Folkhälsomyndigheten i Sverige att stänga ner affärsverksamheter och begränsa kollektivtrafiken.
  För att begränsa spridningen av viruset och med utgångspunkt i att rädda så många liv som möjligt infördes kraftiga restriktioner så som utegångsförbud. Med detta stängda restauranger och butiker, vilket självfallet fick ekonomiska konsekvenser.

  Sveriges utgångspunkt är istället en outtalad flockimmunitet samt att rädda ekonomin.
  Trots denna unika strategi genom att hålla i stort sett alla verksamheter öppna visar det sig att Sveriges ekonomi kommer att backa ungefär lika mycket som resten av världen. Något Riksbanken förutspådde redan i juni. Ser vi vidare på Nordeas korttransaktioner inom Sverige så ser vi att de inte är fler än i resten av Norden vilket bekräftar Riksbankens prognos.

  Sverigedemokraterna på nationell nivå var tidigt ute efter att följa resten av världen med utgångspunkt i att fokusera på att rädda liv. Vi hade som förslag redan i början av mars att försiktighetsprincipen skulle råda. Vi hade även krav i början av pandemins framfart att krav på munskydd skulle vara obligatoriskt inom äldrevården. Något som avvisats och med det krävt tusentals liv. Ur ett ekonomiskt perspektiv har Sverigedemokraterna krävt en obligatoriskt A-kassa vilket vi ville utveckla ytterligare under coronakrisen genom höjt tak.

  I en anpassning till Sveriges valda strategi har vi i Sverigedemokraterna Region Blekinge haft uppe som förslag att bidra med handsprit och engångshandskar till dagligvaruhandeln för kunder att bruka. Ett annat initiativ är att varannan rad på bussarna stängs av. Vi drev på om att äldreboenden borde ha tillgång till egna syrgasmaskiner. Detta då äldre från äldreboenden oftast inte behandlas på sjukhus utan på boenden i kommunen. Man bör även ta efter Sölvesborgs kommun som tidigt införde krav på munskydd vid kontakt med äldre, något som WHO förordar.

  Med en Sverigedemokratisk förd politik hade fler haft möjligheten att fortsätta träffa sin mormor och morfar, farmor och farfar. Sin far, sin mor och sin förlorade vän.

  Sverigedemokraterna

  Angelika Bengtsson, Riksdagsledamot

  Camilla Karlman, Region Blekinge

  Fredrik Thomasson, Karlskrona

  Carina Aulin, Ronneby

  Tommy Mikkelsen, Karlshamn

  Max Nielsen, Olofström

 • Skattepengar till antidemokrater

  Av tommy.strannemalm den 22 juli, 2020
  0

  Folkbildningsrådet erkänner att det finns idémässiga anknytningar mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet. Muslimska brödraskapet delar sin målbild med terrororganisationer som IS och Al Qaida genom att försöka implementera ett kalifat som ska gälla världen över. 
  Kevin Ny, ordförande i kultur- och bildningsnämnden samt centerpartist berättar att man måste försäkra sig om att det verkligen är en terrororganisation innan man dömer ut någon. Muslimska brödraskapet har förvisso inte terrorstämplats av den svenska riksdagen (än) trots allt de har legat bakom internationellt men samtidigt är det flera länder som har terrorstämplat organisationen. Framförallt är det länder som drabbats av dem, till exempel Bahrain, Egypten, Saudi Arabien, Syrien och Ryssland.

  Om organisationen är terrorstämplad eller inte av den svenska regeringen spelar egentligen inte någon större roll då anti-demokratiska organisationer aldrig ska få tillgång till våra skattepengar enligt oss Sverigedemokrater.
  Region Blekinge har riktlinjer där det framgår att en organisation ska vara jämställd och arbeta för mångfald för att få regionalt bidrag. Inget av ovanstående är något Ibn Rushd vill uppnå då man bygger sina värderingar på en odemokratisk ideologi där bland annat Sharialagar förespråkas, helt enligt muslimska brödraskapets stadgar. 
  Med den islamistiska ideologin utesluts allt ifrån muslimska grupper som Ahmadiyya och Shiamuslimer till andra religioner. Med den ideologi Ibn Rushd förespråkar har inte homosexuella någon plats i samhället eller kvinnor samma rättigheter som män. Detta bryter mot villkor som fullmäktige i regionen har beslutat om för man ska få bidrag men ändå hakar Kevin Ny upp sig på om Muslimska brödraskapet är en terrororganisation eller inte. 

  Är det så att Kevin vill ändra i riktlinjerna så att dessa typer av organisationer ska få bidrag och att han nu går händelserna i förväg och därför beviljar dem skattebetalarnas pengar?

  Sverigedemokraterna
  Eva Sepsei, Olofström
  Tommy Strannemalm, Karlshamn
  Paul Cederholm, Karlskrona
  https://www.sydostran.se/insandare/skattepengar-till-antidemokrater-37686ceb?fbclid=IwAR19Muo8QQSWSKJLCV7G4pUnEuEvOKitRo-_lh86O3sFF2qBTrPosPK0uH8
 • Svar på påhopp från ledare i Sydöstran gällande ”Polska valet ett bakslag”

  Av bjorntenland den 14 juli, 2020
  0

  I Sydöstrans ledare 2020-07-13 kunde man bland annat läsa fölande om vårt parti.

  Detta är så pass felaktigt och långsökt att distriktsordförande Camilla Karlman skickade in ett svar på denna ledare. Svaret Camilla skickade in var fölajande:

   

  Svar på ledaren ”Polska valet ett bakslag”

  Jag blir lite förvånad över ledaren då den tar upp saker om mitt parti Sverigedemokraterna som jag anser är för svart eller vitt. Bara för att man inte är helliberal betyder det inte att man avskyr alla liberala tankar eller om man går med i pridetåget att man då stödjer alla RFSLs tankar. Mitt parti Sverigedemokraterna har en ganska liberal inställning till allt från företagsfrågor till synen på abort om man ser det i ett internationellt såväl svenskt perspektiv. Vi har en social syn när det kommer till skyddsnät och vård, däremot säger vi nej till extremliberala idéer om att ha helt öppna gränser eller att tillåta tidelag. Vi säger nej till prostitution som RFSL förespråkar och vi säger nej till socialistiska idéer som begränsar människors vardag.

  Även om vi är ett socialkonservativt parti så står vi LÅNGT bort från Andrzej Duda och partiet Lag och rättvisa (PIS). Att se Sverigedemokraterna som samma parti som ett nationalkonservativt parti i Polen är inte bara missvisande utan även fel, samtidigt som vi kan dela vissa sakpolitiska frågor till exempel när det kommer till EU politik samt frågor som skattefinansierad skolgång, skattefinansierad sjukvård, lag och ordning med strängare straff.

  Saker och ting är inte svart eller vitt idag, vilket det inte heller är i region- och kommunpolitiken. Alliansen i regionen gick ut med att de ville höja skatten lika mycket som Vänsterpartiet, vilket Socialdemokraterna och vi Sverigedemokrater satte stopp för. Moderaterna i Karlskrona har samarbetat med Vänsterpartiet i kommunala frågor samtidigt som bland annat Kristdemokrater och Vänsterpartister styr sida vid sida i Olofström. Detta betyder dock inte att man alltid kan lägga dem i samma skål och tillskriva dem varandras politik.

  Ibland kan man göra det lätt för sig genom att klistra olika epitet på såväl personer som politiska partier, för att skapa en polarisering mellan vi och dom, men så enkel är inte politiken längre och det blir ofta fel att göra det. Tyvärr finns det fortfarande samhällsdebattörer och politiker som gör det och oftast då för att antingen trycka ner någon annan eller för att lyfta sig själv. Själv önskar jag en mer saklig debatt där det framgår vad som man har gemensamt istället för att kleta epitet på varandra, som hör hemma i förra seklet.

   
   
  Camilla Karlman 
  Distriktsordförande Sverigedemokraterna
  2020-07-14