14 April Ordförande/presidieträning | Sverigedemokraterna i Blekinge

14 April Ordförande/presidieträning

Ordförandeträning för presidieposter den 14 April -18

Detta kommer främst vara träning för er som kommer att få presidieposter efter valet,
men öppen för alla medlemmar.
Vi kommer gå igenom kommunallagen och bland annat träna på situationer där flera yrkande står mot varandra och på nämnder som har myndighetsutövning.

Anmälan: Platsen är Ronneby men exakt var får du veta när du anmäler  dig till:
blekinge@sd.se eller ringer Camilla på 0709-320320