Motioner | Sverigedemokraterna i Blekinge

Motioner

Motioner mandatperioden 2014-2018

Motverka MRB Med motionen vill vi utreda hur landstinget ytterligare ska kunna underlätta för personalen att följa de basala hygeinrutinerna.  Samt utreda möjligheten att införa tester för multiresistenta bakterier i samband med de frivilliga hälsokontrollerna av nyanlända.

Sprutbyte Vi anser att landstinget ska prioritera sjukvård och inte ge gratis verktyg för intag av olagliga preparat.

Abortmotion SD När man blir anställd som tillexempel barnmorska av landstinget anser vi att man kunna välja samvetsfrihet för vissa arbetsuppgifter. Med detta blir det även attraktivare att jobba i landstinget.

N2-metoden Landstinget använder sig idag utav guttaperka, då det finns stora risker med detta såväl som med andra metoder anser vi att det inom tandvården ska vara möjligt att använda sig utav annan metod.

Motion endometrios Endometrios är en vanlig sjukdom bland kvinnor. Vi har i sydöstra Sverige inget center för detta utan man får åka till tillexempel Uppsala för att få hjälp. Då det är en såpass vanlig sjukdom så vill vi att det görs en utredning för om det hade varit möjligt med ett center i Blekinge.

Förändra fyrsalar Vi vill med motionen utreda möjligheten till att investera i integritetshöjande åtgärder för patienter i fyrsalar och att utreda möjligheten till att investera i teknik som gör det möjligt för patienter i fyrsalar att titta på TV i sina sängar.

Redovisningar kring landstingets merkostnader för asylvården I samband med årliga bokslutet vill vi att det redovisas kring landstingets merkostnader för asylvården, samt att årligen redovisa de faktiska konsekvenserna kopplade till merkostnaderna för asylvården i form av exempelvis undanträngningseffekter, längre köer, fler anställningar, nedskärningar, budgetunderskott och ambitionssänkningar.

Bakteriedödande ljus Vi vill utreda möjligheterna till och kostnaderna för att köpa utrustning för att landstinget Blekinge ska kunna använda ultraviolett ljus för att motverka smitta av multiresistenta bakterier i sjukvårdsmiljön

rTMS Det kan finnas stora fördelar med rTMS och depression samt ångest är något som ökar i vårt samhälle. Därför vill vi se om det är möjligt att införa rTMS som behandlingsmetod inom landstinget Blekinge för vård vid depression och ångestsyndrom.

Slöja Idag tillhandahåller landstinget Blekinge slöja för de som är påtingade eller vill självmant bära den. Vi anser att landstinget inte ska vika sig för ideologiska eller religösa inriktningar.

Stödlinjer inom psykiatrin Vi vill utreda möjligheten att inrätta en stödlinje för personer med narkotikaberoende samt deras anhöriga.

e-hälsa En motion som vill utreda ett införande av ett system som möjliggör för ambulanspersonal att få tillgång till patienters journaler och vårdplaner innan ankomst till hämtplatsen