Kultur- och Bildningsnämnden | Sverigedemokraterna i Blekinge

Kultur- och Bildningsnämnden

Ledamoter:

Margaretha Lennarthsson

Margaretha Jonasson

Ersättare:

Bente Eklund

Anette Ivekull