24 Mars Interpellationsträning | Sverigedemokraterna i Blekinge

24 Mars Interpellationsträning

Interpellationsträning den 24 Mars

Interpellation är en fråga i en folkvald församling (till exempel
kommunfullmäktige) från en enskild ledamot till exempelvis kommunalrådet.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter
delta i debatten. Interpellationen är en fråga som kräver ett
utförligare svar än en enkel fråga.
Tid: Kl. 11.00 lördagen den 24 mars
Anmälan: Platsen är Karlshamn men exakt var får du när du anmäler
dig till blekinge@sd.se eller ringer Camilla på 070-9329320