Insändare 2020-11-16 Gällande ofrivillig aktiv dödshjälp | Sverigedemokraterna i Blekinge

Insändare 2020-11-16 Gällande ofrivillig aktiv dödshjälp

Socialstyrelsens rekommendationer skapar en ofrivillig, aktiv dödshjälp

Läser man historieböckerna från andra världskriget, om tortyrutföranden i Irak av amerikanska soldater eller om forna Sovjets säkerhetstjänst metoder under förhör så hamnar vi alltid i återvändsgränden av personers individuella försvar ”Jag gjorde enbart det jag blev tillsagd att göra”. Militärer, säkerhetspolis eller tjänstemän har genom historien blivit beordrade uppifrån att agera på ett specifikt vis och när de sedan blir ifrågasatta berättar man att ”jag gjorde enbart det jag blev tillsagd att göra”.
Människan vill inte vara en bråkmakare, kanske förlora sin tjänst eller i värsta fall livet. Historiskt sätt har denna undanflykt funnits lika länge som människan byggt samhällen och vanligtvis på platser där inte demokrati råder. Dock går det en röd tråd genom hela vår historia, enda in i dagens moderna samhälle.

De läkemedel som används idag inom den palliativa vården hämmar andningen.
Läkemedel som exempelvis morfin, midazolam och haloperidol lindrar smärta, andnöd, ångest, och illamående, men bidrar även till en negativ andningspåverkan.
Att ge en patient med andningssvårigheter morfin medför ett värre medicinskt tillstånd än det patienten redan befinner sig i istället för att sätta in syrgas som WHO förordar.

Genom att följa Socialstyrelsens riktlinjer undkommer läkarna den ”etiska stress” som kan medföras då de vet att de medverkar till ofrivillig, aktiv dödshjälp.
Socialstyrelsens riktlinjer från den tredje april i år rekommenderar ovannämnda läkemedel för palliativ vård av covid-19 istället för syrgas och läkarna i regionen följer enbart det de har blivit ”rekommenderade” att göra. Läkarna och sjukvårdspersonalen gör sitt arbete trots den etiska stress som det medför när man vet att det finns bättre alternativ, vilket vi politiker som ligger bakom besluten slipper uppleva. I region Blekinge skrev vi ett avtal om att vi ska följa folkhälsomyndighetens riktlinjer samt ”För oss är det avgörande att vi som politiska företrädare för de politiska partierna vi representerar i Region Blekinge står enade för att hantera denna allvarliga situation.”
Jag personligen var med och signerade då jag avskyvärt såg på hur samtliga övriga partier den 18 mars i år tyckte folk inom vården skulle jobba trots Coronasymptom, även då folkhälsomyndigheten sa något annat, vilket politikerna kort därefter tog tillbaka när smittskyddsläkaren ändrade sig.
Trots att undertecknad och mina partikamrater strider för att vi ska ha syrgasutrustning på alla äldreboende i regionen kommer det inte göra någon skillnad då Socialstyrelsens rekommendation säger något helt annat.
Vi politiker är rädda för att sticka ut och vill hellre kunna luta oss tillbaka och säga att vi enbart gjort det vi har fått till sig av regeringen, smittskyddsläkaren och folkhälsomyndigheten.
Dessa instanser som visat sig vara helt oförmögna till åtgärder och lagt alla korten på en outtalad ”flockimmunitet” som är alldeles för kostsam i människoliv.

Jag som politiker kommer dock aldrig kunna säga att jag inte visste, att påstå något annat skulle vara en lögn. Alla vet hur det går till och det skrämmer mig att så många politiker kommer gömma sig bakom orden ”Jag gjorde enbart det jag blev tillsagd att göra” och hänvisa till lokala ”experter”, trots att de känt till konsekvenserna från början och är väl medvetna om WHO´s rekommendationer.

Björn Tenland Nurhadi (SD)
Gruppledare Region Blekinge

 

2020-11-16

Insändaren publicerades i SydÖstran