Hälso och sjukvårdsnämnden | Sverigedemokraterna i Blekinge

Hälso och sjukvårdsnämnden

Ledamoter:

Camilla Karlman

Pernilla Cederholm

Tobias Alm

ersättare:

Linda Röman

Anna Borgström

Ronnie Nilsson