Sverigedemokraterna i Blekinge | Sverigedemokraterna i Blekinge län

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Blekinge län

Varmt välkomna till vår förening,

vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ordförande: Camilla Karlman

Tel: 0709329320

E-post: blekinge@sd.se

Postadress:
SD Blekinge
c/o SD landstinget Blekinge
Wämö center
371 81 Karlskrona

 • Insändare 2020-11-16 Gällande ofrivillig aktiv dödshjälp

  Av bjorntenland den 16 december, 2020
  0

  Socialstyrelsens rekommendationer skapar en ofrivillig, aktiv dödshjälp

  Läser man historieböckerna från andra världskriget, om tortyrutföranden i Irak av amerikanska soldater eller om forna Sovjets säkerhetstjänst metoder under förhör så hamnar vi alltid i återvändsgränden av personers individuella försvar ”Jag gjorde enbart det jag blev tillsagd att göra”. Militärer, säkerhetspolis eller tjänstemän har genom historien blivit beordrade uppifrån att agera på ett specifikt vis och när de sedan blir ifrågasatta berättar man att ”jag gjorde enbart det jag blev tillsagd att göra”.
  Människan vill inte vara en bråkmakare, kanske förlora sin tjänst eller i värsta fall livet. Historiskt sätt har denna undanflykt funnits lika länge som människan byggt samhällen och vanligtvis på platser där inte demokrati råder. Dock går det en röd tråd genom hela vår historia, enda in i dagens moderna samhälle.

  De läkemedel som används idag inom den palliativa vården hämmar andningen.
  Läkemedel som exempelvis morfin, midazolam och haloperidol lindrar smärta, andnöd, ångest, och illamående, men bidrar även till en negativ andningspåverkan.
  Att ge en patient med andningssvårigheter morfin medför ett värre medicinskt tillstånd än det patienten redan befinner sig i istället för att sätta in syrgas som WHO förordar.

  Genom att följa Socialstyrelsens riktlinjer undkommer läkarna den ”etiska stress” som kan medföras då de vet att de medverkar till ofrivillig, aktiv dödshjälp.
  Socialstyrelsens riktlinjer från den tredje april i år rekommenderar ovannämnda läkemedel för palliativ vård av covid-19 istället för syrgas och läkarna i regionen följer enbart det de har blivit ”rekommenderade” att göra. Läkarna och sjukvårdspersonalen gör sitt arbete trots den etiska stress som det medför när man vet att det finns bättre alternativ, vilket vi politiker som ligger bakom besluten slipper uppleva. I region Blekinge skrev vi ett avtal om att vi ska följa folkhälsomyndighetens riktlinjer samt ”För oss är det avgörande att vi som politiska företrädare för de politiska partierna vi representerar i Region Blekinge står enade för att hantera denna allvarliga situation.”
  Jag personligen var med och signerade då jag avskyvärt såg på hur samtliga övriga partier den 18 mars i år tyckte folk inom vården skulle jobba trots Coronasymptom, även då folkhälsomyndigheten sa något annat, vilket politikerna kort därefter tog tillbaka när smittskyddsläkaren ändrade sig.
  Trots att undertecknad och mina partikamrater strider för att vi ska ha syrgasutrustning på alla äldreboende i regionen kommer det inte göra någon skillnad då Socialstyrelsens rekommendation säger något helt annat.
  Vi politiker är rädda för att sticka ut och vill hellre kunna luta oss tillbaka och säga att vi enbart gjort det vi har fått till sig av regeringen, smittskyddsläkaren och folkhälsomyndigheten.
  Dessa instanser som visat sig vara helt oförmögna till åtgärder och lagt alla korten på en outtalad ”flockimmunitet” som är alldeles för kostsam i människoliv.

  Jag som politiker kommer dock aldrig kunna säga att jag inte visste, att påstå något annat skulle vara en lögn. Alla vet hur det går till och det skrämmer mig att så många politiker kommer gömma sig bakom orden ”Jag gjorde enbart det jag blev tillsagd att göra” och hänvisa till lokala ”experter”, trots att de känt till konsekvenserna från början och är väl medvetna om WHO´s rekommendationer.

  Björn Tenland Nurhadi (SD)
  Gruppledare Region Blekinge

   

  2020-11-16

  Insändaren publicerades i SydÖstran

 • Svar på ledare i Sydöstran

  Av bjorntenland den 18 september, 2020
  0

  Svar på ledaren av Stig-Björn Ljunggren, gällande assisterande poliser:

  Problemställningen i dagens samhälle när det kommer till att lösa den grova brottsligheten är att den är brådskande att lösa, andelen poliser i yttre tjänst har trots allt minskat sen 2015 samtidigt som brottsligheten ökar. Vi måste se till att vända denna utveckling omgående, och då räcker det inte med att bara höja lönen utan det krävs att vi överväger andra åtgärder som vi kan sätta igång i närtid. Genom att utbilda en slags assisterande poliser skyndsamt kan de täcka en del av de yttre behoven samtidigt som den ordinarie polisen ges bättre förutsättningar att greppa den grova brottsligheten.

  De assisterande poliserna kommer inte återspegla ordningsvakternas roll, även om dessa poliser kan användas för att bevara tryggheten på torg och gator. De kommer även ha andra uppgifter såsom att hjälpa till vid olika transporter och kvarhålla misstänkta så att den ordinarie polisen kan fokusera på andra åtaganden i samband med brott och då krävs det att även de assisterande poliserna har tillgång till lämplig utrustning.

  Dessutom är riskerna med att utbilda dessa assisterande poliser väldigt låga, speciellt om man inför fler kroppskameror till polisen som Sverigedemokraterna länge har förespråkat och ser till att de får ändamålsenlig beväpning. Detta ger dels en trygghet för polisen i sin arbetsmiljö så att de känner att de kan agera snabbt och inte vara oroliga för konsekvenserna i att agera verkningsfullt vid brottsmisstanke, samtidigt som det ger en trygghet hos medborgarna. Ingenting kommer heller att förhindra de assisterande poliserna från att sedan fortsätta sin utbildning, och då får vi en färdigutbildad polis med arbetslivserfarenhet utav yttre tjänst. En dubbel vinst med andra ord.

  Det finns trots allt en anledning till att svenska folket i flera Novus-undersökningar i rad nu har röstat Sverigedemokraterna högst när det gäller just lag och ordning, det är för att Sverigedemokraterna i åratal har förespråkat de ökade resurser samt åtgärder som behövs för att komma till bukt med att mota bort kriminaliteten. Det krävs väldigt omfattande lösningar som vi har lagt fram förslag på under många år när representanter från de andra partierna och proffstyckare i media sa att ”Sverige har aldrig varit tryggare” och att ”Vi är på väg att knäcka organiserade brottsligheten”. Tyvärr finns det ingen enkel snabblösning då det har blivit ett enormt och omfattande problem. Vi tror att assisterande poliser tillsammans med alla våra andra förslag gällande att stärka polisen och rättsväsendet är rätt väg att gå. För ju längre tiden går utan att man tar itu med problemet på allvar, desto värre blir det.

   

  Camilla Karlman
  Distriktsordförande
  Sverigedemokraterna Blekinge

   

  2020-09-18

 • Svar till Moderatkvinnorna i Blekinge gällande deras påhopp i Sydöstran 2020-09-11

  Av bjorntenland den 13 september, 2020
  0

   

  Svar till Moderatkvinnorna i Blekinge

  Sverigedemokraterna står för trygghet, oavsett om det handlar om tryggheten att säkert kunna gå hem på kvällen eller tryggheten i att det finns ett skyddsnät den dagen man blir arbetslös. Det hela handlar om vilket land vi vill leva i, vill man ha ett land med ”öppna era hjärtan” politik, där var och en får klara sig själv, eller ett land där vi hjälper varandra den dagen man behöver extra stöd? Vi Sverigedemokrater tror på det sistnämnda. En ökad segregation bidrar inte till minskad arbetslöshet utan istället ett våldsammare samhälle med olika grupperingar där den egna klanen, sekten eller ”gänget” står för trygghet.

  Vi Sverigedemokrater ger inte upp förhoppningen om att bygga upp vårt land igen efter den havererade invandringspolitiken så att tilliten till samhällskontraktet ökar och då också tryggheten. Därför prioriterar vi en politik som leder till en starkare gemenskap och sammanhållning istället för segregation och utanförskap. Då måste vi göra nödvändiga satsningar för att öka tryggheten för de som hamnat utanför arbetsmarknaden till följd av pandemin.

   

  Margaretha Lennartsson
  SD-Kvinnor Blekinge

 • Sverigedemokraterna i Olofström överklagar till förvaltningsrätten

  Av bjorntenland den 24 augusti, 2020
  0

  Under krisledningsnämndens sammanträde på tisdagen den 18 augusti nekades Sverigedemokraternas nye gruppledare i Olofström Dan Rasmusson närvarorätt i krisledningsnämnden av ordföranden Morgan Bengtsson (S), detta trots att han sitter i nämnden som ersättare och har då enligt kommunallagen rätt till att närvara även då han inte tjänstgör. 

  I krisledningsnämndens protokoll står det att “Dan Rasmusson (SD) har frågat ordföranden om att få delta på dagens krisledningsnämnds möte utan arvodesersättning eller yttranderätt. Ordföranden har nekat till deltagandet.”

  På frågan till varför Dan skulle vilja delta på sammanträdet utan vare sig arvodesersättning eller yttranderätt blir svaret:

  – Anledningen till att jag ville delta var främst för att lyssna in på diskussionerna under mötets gång och få möjlighet till direktinformation av Olofströms nuvarande läge. Själva arvodet och yttranderätten hade då alltså inte någon betydelse för mig vilket var värför jag bad om att inte ha dessa. 

   

  I protokollet anges det även att Dan nekas p.g.a. rådande omständigheter med pandemin, något som justerare Max Nielsen (SD) har lämnat en avvikande mening om då det inte ska ha nämnts på själva mötet. Max styrker även i protokollet att det var enbart ordföranden som tog beslutet och själva nämnden hade ingen talan om ärendet.
  Till detta kommenterar Dan Rasmusson:

  – Att beslutet skulle ha skett på dessa grunder är väldigt märkligt, otaliga gånger under året har vi trots allt fått möjligheten att delta digitalt på Olofströms olika nämndssammanträden under året om man känner sig osäker med anledning av Corona-pandemin, och hade jag möjliggjorts deltagande på detta vis hade jag sett det som en lämplig kompromiss. Dessutom ska KSau även haft sammanträde i samma lokal tidigare under dagen med just Morgan Bengtsson som ordförande med då betydligt fler deltagare, så detta argument faller platt. Krisledningsnämnden är ju dessutom en nämnd som inte är aktiv vid ordinarie omständigheter, utan det är just när det är en kris som den sätts i bruk. Att då säga att man inte får delta under rådande omständigheter då vi befinner oss i en kris är helt befängt.

   

  Nu väljer alltså SD Olofström att göra en laglighetsprövning och överklaga ärendet till förvaltningsrätten i Växjö med hänvisning till kommunallagen.

  – Kommunallagen och dess författningskommentarer förklarar det väldigt tydligt. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att närvara vid sammanträden och ska informeras om tid och plats för dessa,

  Vidare måste man tänka på demokratiaspekten i det hela, hur ska Sverigedemokraterna i Olofström kunna representera sina väljare demokratiskt om man inte får närvara på sammanträdena? Vad förhindrar det socialdemokratiska styret med Morgan i spetsen från att utföra detta beslut igen i denna eller andra nämnder?

  Dan menar på att det är bäst att ta detta ärende till förvaltningsrätten så de kan besluta om att en ordförande inte ska ha rätt till att kringgå lagen på detta.

  Det är inte heller första gången som vi Sverigedemokrater stängs ute i Blekinge. Inför förra valet stoppade vi i Karlshamn från att delta i skoldebatt vilket resulterade i en anmälan till skolinspektionen, vilka gav oss rätt. Och i skrivande stund har vi även andra ärenden som ligger för att bli avgjorda där de styrande har försökt stänga oss ute. Det Dan och Sverigedemokraterna i Olofström nu gör är att påvisa att man inte bara kan stänga oss ute, utan att det blir konsekvenser, vilket minskar risken för att det sker igen.

  Publicerad 24 aug, 2020

 • Sverigedemokraterna i Olofström byter gruppledare

  Av bjorntenland den 9 augusti, 2020
  0

  Under gruppmötet på söndagen den 9 Augusti meddelade Max Nielsen att han och Dan Rasmusson byter plats. Dan Rasmusson har tidigare varit vice gruppledare och växt in i rollen att leda gruppen med stort stöd av Max. Max själv säger att detta är något han tänkt på längre tid, men det var först nu som det känns helt rätt att lämna över gruppledarrollen. Det som påverkade var hur bra Dan har växt in i rollen och att Max kände sig helt trygg med att lämna över ledarpinnen till  honom.

  Dan meddelar att han kommer fortsätta på samma linje som Max med att vara ödmjuk och tydlig. De båda har kompletterat varandra bra de senaste åren då deras starka sidor ligger i olika områden. Dan har stor kunskap i ekonomi och företagande medan Max är duktig i innovation samt sociala frågor. Max kommer fortsätta som vice gruppledare så de kommer fortsätta att jobba nära varandra.

  Max har varit gruppledare i kommunen i sex år och kommer fortsätta att vara politiskt aktiv samt kämpa för ett nytt styre i Olofström.